Tabip odaları: Geleceğimize sahip çıkıyoruz

TTB ve tabip odaları birçok vilayette düzenledikleri basın açıklamaları ile iktidarın amacı olmalarının nedenlerine dikkat çekildi. Açıklamada, savundukları hekimlik kıymetleri, halkın sıhhatini önceleyen çalışmaları nedeniyle iktidar ile ders düşüldüğü, iktidarın gayesi haline gelindiği belirtilerek, “Covid-19 salgınında olduğu üzere bilimsel bilgiyi her daim şeffaf bir formda toplumla paylaşmamız, tabiplerin yaşadığı şiddete ve mobbinge karşı sesimizi yükseltmemiz, doktorların emeğini ve kelamını meydanlara taşıyarak insanca yaşama ve çalışma şartlarını savunmamız ve sıhhatte yaratılan çöküşü gün yüzüne çıkarmamızın da son devir iktidarın bizleri gaye almasında asıl nedenlerden olduğunu, hem doktorlar hem de kamuoyu açıkça görmektedir” denildi.

“AMAÇLARI MESLEK BİRLİKLERİNİN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİDİR”

‘TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı üzerinden başlatılan algı idaresinin asıl maksadının de iktidarın son yaptığı açıklamalarla açıkça ortaya konduğunun’ altı çizilerek şöyle denildi:

* “Hedefleri tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği halde hareket etmesi ya da etkisizleştirilmesidir. Bunu her birlik için farklı sistemler ortaya koyarak yürüttüklerini, açıkladıkları çalışmalarda bir kere daha görmekteyiz. Fakat bilinmelidir ki; TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sıhhati, toplumun faydası için doğruyu söylemekten asla vazgeçmemiştir/ vazgeçmeyecektir. Binlerce yıllık hekimlik kıymetlerimize dayanan Hekimlik Andımızda topluma kelam verdiğimiz üzere; ‘Tehdit ediliyor olsak bile, tıbbi bilgimizi, insan haklarını ve ferdi özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağız.’”

“TOPLUMA GÖZDAĞI VERİLİYOR”

Açıklamada, ‘totaliter rejimlerde meslek örgütlerinin halkın ve meslektaşlarının faydasına tavır aldıklarında iktidar tarafından maksat haline getirilen bir anlayışla karşılaştıklarını, 1980 askeri darbesi ve sonrasında yasa değişiklikleri ile mali, mesleksel kısıtlamalara gidildiği, bununla da yetinilmeyerek maddede var olan yetkilerin uygulanmasında bürokratik maniler çıkarıldığı’ hatırlatıldı. Açıklamada devamla şu sözler kullanıldı:

* “Bizler evvel meslek örgütümüzün lideri ve yöneticileriyle başlatılan; akabinde meslek örgütü bedellerine, mesleksel bağımsızlık unsurlarına yöneltilen bu demokrasi düşmanı müdahaleleri aslında tüm topluma verilmiş bir gözdağı olarak görüyoruz. İktidar etrafları ülkemizde halkın sıhhatinin en kıymetli savunucusunun TTB olduğunu çok yeterli bilmektedir. TTB’yi etkisizleştirmeye, güçten düşürmeye, mümkünse büsbütün susturmaya yeltenmeleri; siyasal, toplumsal ve sıhhat alanı başta olmak üzere hayatın tüm alanında sürdürdükleri halkın sıhhatine ziyanlı siyasetleri daha da artırmaktan öbür emel taşımamaktadır.

* TTB ve tabip odaları olarak, bugün yaşanan uygulamaları kabul etmediğimizi, hekimlik bedelleri, mesleksel bağımsızlık ve halkın sıhhat hakkı için gayrete devam edeceğimizi bir sefer daha vurguluyoruz. Son 40 yıllık süreçte hakkında açılan davaların tamamından beraat etmiş olan TTB ve yöneticileri, bütün baskılara karşın yaşanan bu süreçten de gücünü ve meşruiyetini artırarak çıkacaktır.

* TTB Maddesi’nde bir değişiklik yapılacaksa, lakin TTB ve tabip odalarının gücünü artıran, yetkilerini genişleten, mesleksel bağımsızlığın önündeki mahzurları kaldıran bir formda olmalıdır. Bu değişiklik TTB, tabip odaları ve doktorların iştirakiyle yapılmalıdır. Bunun haricinde yapılacak hiçbir müdahaleyi kabul etmediğimizi bir defa daha tabir ediyoruz.

* Halkın sıhhati, doktorların hakları, toplum faydası için kılını kıpırdatmayanların TTB’nin ve meslek örgütlerinin kanunları için; gelecekleri için tek bir kelam etmeye hakkı yoktur. Biz topluma ve tabiplere onların sıhhatini, emeğini korumak için kelam verdik. Dün olduğu üzere bugün de hiçbir iktidar bize geri adım attıramayacak. TTB, kimlerin iktidarda olduğuna bakmadan, tarihinin her devrinde olduğu üzere bugün de hekimler için doktorlarla birlikte mücadelesine devam edecektir.Hekimler susmaz, TTB susturulamaz!”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir