KPSS puanına sahip olmak yeterli! İstanbul Üniversitesi personel alımı sürüyor

İstanbul Üniversitesi, Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü unsurunun (B) fıkrası uyarınca 48 kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacağını açıklayan kurum kimi takımlar için KPSS 70 puan koşulu ararken birtakım takımlar için adaylardan KPSS puanına sahip olma kaidesi arıyor. Müracaat sürecine ait merak edilen öbür ayrıntılara ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İstanbul Üniversitesi, işçi alımı 12 Ekim 2022 tarihi prestiji başladı. Adaylar 26 Ekim 2022 tarihine kadar www.iuc.edu.tr ve https://personel.iuc.edu.tr/ adresindeki Müracaat Formunu eksiksiz doldurarak gerekli dokümanlarla birlikte İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1) Fotoğraflı Müracaat Formu

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.)

3) Diploma yahut Mezuniyet Dokümanı Fotokopisi (Aslı Görülüp Fotokopisi Alınacaktır.) (e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4) 2020 KPSS Sonuç Belgesi

5) Askerlik Evrakı (e- devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

6) Tecrübe kuralı istenen takımlar için Tecrübeli Olduğunu Gösterir Evrak yahut SGK Dökümü.

7) Yabancı Lisan kuralı istenen takımlar için YDS Sonuç Evrakı / Yabancı Lisan Sertifikası

8) Müdafaa ve Güvenlik İşçisi Takımına Müracaat Yapacak Adaylar için Son Müracaat Tarihi İtibariyle Geçerlilik Müddeti En Az 6 Ay Kalmış Özel Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartına Sahip Olduğunu ve Tecrübeli Olduğunu Gösterir Evrak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel koşullar ile 657 sayılı Kanunun 48. hususunda belirtilen genel koşulları taşıyor olmak.

2-Çeşitli KHK ile kamu misyonundan çıkarılanlar müracaatta bulunamaz.

3-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa çalışanı olmamak.

5-Tüm konumlar için haftalık çalışma müddeti 40 saati aşmayacak biçimde ilgili ünitenin idaresi tarafından belirlenecek saatlerde misyon yapma (gece dâhil) koşulunu kabul etmek, vardiyalı çalışmasına pürüz durumu bulunmamak.

6- “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın Yine İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci hususunun (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli çalışanın, hizmet kontratı asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratının feshedilmesi yahut kontrat periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında yine istihdam edilemez.” kararına alışılmamış durumu olmamak.

7-5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi yeterince, 4-B Kontratlı işçi olarak çalışmakta iken istifaen vazifesinden ayrılarak mukavelesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl müddet geçmeden müracaatta bulunamazlar.

8- Belirtilen tahsil seviyelerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

9- Adayların ilgili 2020 KPSS(B) kümesi puan çeşidine sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2020 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2020 KPSS-P3 puan tipi temel alınacaktır.

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYIN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir