En düşük 32.554 TL maaş verecek! Son başvuru 3 Ekim’de

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6’ncı hususu ve bu hususa dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim İşçisi İstihdamına Ait Temel ve Tarzlar Hakkında Yönetmelik”in 8’inci hususu uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını açıkladı. Müracaat koşullarından tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıklayan Bakanlık, atamaya hak kazanan adaylara takımlara nazaran değişiklik göstermekle birlikte en düşük 32.554 TL en yüksek 48.831 TL maaş verecek. 

BAŞVURU BİÇİMİ VE TARİHİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı müracaatları 19 Eylül 2022 tarihinde başlayıp 3 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden E-Devlet şifresi ile giriş yaparak müracaatlarını basitçe tamamlayabilecek.

BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunda sayılan genel koşullara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları aylık brüt kontrat fiyat tavanının 2 katı için müracaat yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin heyetimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, öbürleri için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; Bilişim İşçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle personel statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet müddetleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut muaf yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖZEL MÜRACAAT ŞARTLARI

1. Bilgi güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

2. ISO27001, COBIT, NIST CSF ve gibisi bilgi güvenliği standartları/çerçeveleri konusunda bilgi sahibi olmak,

3. Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4. Mahallî Alan Ağı (LAN), TCP/IP, IPv4, IPv6, Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Lokal Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

5. Güvenlik Duvarı (Firewall), IPS, IDS, Antivirüs, DLP, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

6. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server, Certification Authority, Microsoft System Center Configuration Manager bahislerinde bilgi sahibi olmak,

7. Powershell ve/veya Linux shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

8. Windows ve Linux fizikî ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik sıkılaştırması ve log inceleme bahislerinde deneyime sahip olmak,

9. Merkezi iz kaydı sistemleri (SIEM) idaresi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti için korelasyon idaresi yapabilecek deneyime sahip olmak,

10. Sızma (penetration) testi konusunda ve zafiyet tarama araçları hakkında deneyim sahibi olmak,

11. Siber Olaylara Müdahale Grubu (SOME) heyetim, idare ve dokümantasyon mevzularında bilgi sahibi olmak,

12. İsimli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,

13. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,

14. Belgeleme ve nizamlı raporlamaya ehemmiyet veren, esnek çalışma saatlerine ve ağır iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

Tercihen; OSCP,GIACGSEC/GPEN/GCIA/GCIH/GMON/GWAPT, CISA, CCNP, SSCP, LPIC 2/3 sertifikalarının birine yahut birkaçına sahip olmak, 3 / 7

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleksel deneyime sahip olduğunu belgelemek,

2. Tasarım desenlerini (design patterns) aktif olarak kullanabilmek, bilgi ve deneyim sahibi olmak,

3. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş olmak,

4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React, +Jquery), CSS3, HTML5 üzere web teknolojilerinde konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL bilgi tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri düzeyde SQL konusunda deneyim ve bilgi sahip olmak,

6. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikro servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP, WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve güvenlik testleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

8. Yazılım Geliştirme Ömür Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

9. TFS, GIT, SVN üzere kaynak kod denetim idare araçları hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak, en az bir kaynak kod denetim idare aracı kullanmış olmak, 10. XML, XSLT, XSD hususlarında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

11. UML konusunda bilgi ve deneyim sahip olmak,

12. Belgeleme ve tertipli raporlamaya kıymet veren, esnek çalışma saatlerine ve ağır iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak,

Tercihen;

1. En az bir büyük ölçekli (5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET MVC ya da ASP.NET Web Forms konusunda çalışmış olmak,

2. Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak,

3. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda en az 3 (üç) yıllık mesleksel deneyime sahip olduğunu belgelemek,

2. Web ve taşınabilir uygulamalarında son kullanıcı odaklı tasarım konusunda en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak, 4 / 7

3. Detaylı site haritası, wireframe dizaynları, akış diyagramları, kullanıcı senaryoları oluşturma ve bunları dokümante etme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch ve Figma tasarım araçlarından en az birini kullanabiliyor ve mockup dizaynları meselesiz bir biçimde taşınabilir ortama aktarabiliyor olmak,

5. HTML5, JavaScript ve CSS3 üzere teknolojilerde bilgi sahibi olmak,

6. Responsive web, cross browser ve taşınabilir ahenk konusunda bilgi sahibi olmak,

7. Şimdiki UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,

8. Typescript, Kotlin yahut Java ve Objective-C yahut Swift lisanlarına hakim olmak,

9. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML data alışverişi protokolleri ile Android ve IOS networking mevzularına hakim olmak,

10. Android ve IOS frameworkleri ve API’leri bahislerinde bilgi sahibi olmak,

11. Push Notification, Firebase, SQLite, Realm, UIKit, Core Veri, Core Text hususlarında bilgi sahibi olmak,

12. Obje tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları mevzularında bilgi sahibi olmak,

13. Versiyonlama araçlarından Git konusunda deneyim sahibi olmak,

14. Belgeleme ve tertipli raporlamaya ehemmiyet veren, esnek çalışma saatlerine ve ağır iş temposuna ahenk sağlayabilir olmak.

Tercihen;

1. Yaygın olarak kullanılan taşınabilir yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,

2. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter yahut React Native mevzularında bilgi sahibi olmak,

3. Tercihen Google Play Store’da referans uygulama sunabilmek,

4. Tercihen DevOps, CI/CD, Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

RESMİ İLAN METNİNE ULAŞABİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir